Måter å spre håp

Måter å spre håp

Det er mange måter man kan spre håp på. Man kan kalle dette for spirituelle verktøy eller å komme i kontakt med sitt indre, med det positive inn i seg selv. Er man selv positiv så vil man automatisk møte andre med positivitet og ikke minst, man vil spre en følelse av positivitet.

Gi det videre

På første side så beskrev vi kort å ”gi det videre”. Dette er en metode som fikk mye oppmerksomhet i USA, og har spredd seg videre til andre land.

Målet er å gi folk håp ved at helt fremmede personer, uten forvarsel og uten baktanker gjør en uselvisk gest for andre. Noen velger å gjøre dette helt anonymt, uten å gi seg til kjenne. Andre velger å ta kontakt, gi seg til kjenne, bare for å be den de hjelper om å hjelpe noen andre.

For målet med denne måten å spre håp er å sørge for at flere vil velge å spre håp. Ikke nødvendigvis med engang, men når man har kommet seg på beina økonomisk og/eller mentalt.

Så på denne måten sprer man godvilje, et individ om gangen. Det er verdt å merke seg at det er ingen som stiller krav til personen om at de må gjøre noe for en annen.

Det er ingen som fører et regnskap, utenom den som faktisk opplevde at en fremmede hjalp dem helt uoppfordret.

Derfor skulle man tro at dette ikke har spesiell effekt. Hvis ingen får ros, ingen sjekker opp hva som skjer videre og i mange tilfeller, ingen som sjekker om den som blir hjulpet er ”verdig” så har vel dette ingen effekt?

Overraskende nok har det vist seg at dette har stor effekt, nettopp fordi det er så uorganisert. Folk har stått frem årevis etter at de har mottatt en slik hjelpende hånd og fortalt om at de måtte vente i årevis før de kunne hjelpe en annen. Men de husket alltid at de hadde fått hjelp, fordi det var så uventet, og med engang de hadde muligheten så gav de hjelpen videre.

Dette er håp, håp i praksis!

Smil og gode følelser

I en hektisk hverdag så er det ikke enkelt å huske å smile og være hyggelig. Forskning viser at det å smile til andre ikke bare er positivt for den du smiler til, men det gir deg mange fordeler og.

Et godt humør er smittsomt, i likhet med et dårlig humør. Derfor ønsker vi å spre håp gjennom å spre smil, den beste medisinen mot dårlige dager.

Godt humør kommer innenifra

Det er ofte vanskelig å spre gode følelser, godt humør og mange gode smil hvis man ikke selv har det bra. Derfor ønsker vi med aksjon håp også å fokusere på hvordan man skal holde på sitt eget humør, sikre egen selvtillit og jobbe med egne problemer.
For flere råd om dette se siden vår: Å bygge opp håp for seg selv.

Bruk positive ord

Hvordan vi snakker med hverandre og ikke minst, om hverandre er helt essensielt. Hvis man bruker positive uttrykk så er det enklere å føle seg positiv og ha en god følelse om seg selv.

Så istedenfor å si ”Dette var dumt” så kan man si ”neste gang går det bedre”. Man kan velge å si ”nå lærte jeg noe” istedenfor å si ”dette gikk ikke bra”. Det gjelder å være snill og bygge hverandre opp istedenfor å dra hverandre ned.

Sett deg som mål å si en positiv ting til minst 3 personer i løpet av en dag. Dette skal ikke være et tomt kompliment, men at du bruker litt tid til å faktisk finne ut noe positivt. For det er alltid noe positivt man kan si, uansett!

Etter hvert som du kommer inn i vanen, så blir det enklere å se det positive i folk. Når man ser positivt på verden og man er ekte så vil dette bare gi positive ringvirkninger.