Håp begynner hos deg selv

Håp begynner hos deg selv

For å kunne dele håp med andre, for å kunne spre glede, så må man selv føle håp og glede. Så det gjelder å sikre at man selv føler håp og glede, en dette kan være vanskelig i denne moderne verden.

Øvelser

Det finnes mange måter å vekke til live glede og håp i seg selv. Noen vender seg til religion, mens andre velger andre spirituelle metoder. Meditasjon, mindfullness og mange andre metoder kan hjelpe med å sikre at du finner fred i deg selv.

Meditasjon

Meditasjon skaper stillhet og ro i sinnet. Man finner en god behagelig stilling som man trives i. Så begynner man å fokusere på pusten. Puste inn og puste ut i en jevn rytme. Dette øker oksygen opptaket i kroppen og gjør det enklere for kroppen og sinnet å fungere i harmoni.

Mens man mediterer så kan man legge inn mantraer som man gjentar. Dette kan være setninger som ”jeg er verdifull” eller det kan være andre positive tanker. Ved å fokusere på positive tanker når kropp og sjel er harmoniske som under meditasjon, får man mye mer utbytte av tankene.

Mindfullness

Dette er en variant av meditasjon, men den har større fokus på å trene tankene og bruke flere forskjellige metoder for å oppnå resultater. Ved å bruke spesifikke verktøy i mindfullness verktøykisten så får man muligheten til å skape en mer harmonisk hverdag.

Yoga og annen fysisk aktivitet

Å bevege seg, trene, er ikke bare positivt for din fysiske helse, det er også svært positivt for din psykiske helse.
Spesielt positivt er det hvis man kan være ut i naturen og få frisk luft, og finne roen mens man beveger seg.

Ta trappen istedenfor heisen, parker litt lenger unna døren når du skal på jobb så du må gå litt ekstra. Det er mange måter å sikre at bevegelse blir en positivt og ikke minst naturlig del av hverdagen din.

Etter relativt kort tid vil de aller fleste oppleve flere helsegevinster, ikke minst i forhold til humøret.

Gjenta alt minst 15 ganger

For å skape en god vane så må man gjenta dette minst 15 ganger. Etter å ha gjentatt øvelsen, handlingen minst 15 ganger så vil kroppen og sjelen forvente øvelsen. Så hvis man ikke gjør dette vil kroppen og sinnet savne dette.

Når man får inn en slik vane så blir det enklere å følge opp vanene, man får en god følelse. En følelse som sprer seg til resten av livet.