Hjem

Hjem

Det er ikke alltid så enkelt å beholde håpet når man ser hvordan verden ser ut for både store og små. Vold, både fysisk og psykisk begynner å bli standarden istedenfor å fokusere på kristne verdier som kjærlighet, håp og tilgivelse.

Målet med aksjon håp

Vi ønsker å fokusere på å vekke folks håp, folks tro på det gode i verden tilbake. Ikke ved å gi penger eller dele materielle goder, men ved å åpne sinnet og fokusere på hva hver enkelt kan gjøre.

Det er selvsagt viktig med materielle goder og ikke minst pengetilskudd. Vi kan ikke leve på luft og det er vanskelig å beholde håpet når man ikke får endene til å møtes. Heldigvis er det mange gode organisasjoner som kan tilby rettledning og hjelp med materielle ting. Vi ønsker å fokusere på det spirituelle.

Konkrete tiltak

Vi tilhører et samfunn, enten det er et lite samfunn eller et stor samfunn. Når samfunnet har det bra, de vi omgir oss med har det bra, så har vi det bra. Derfor handler aksjon håp ikke bare om å gi enkelt individer håp, men om å spre håp til alle man møter; kjente og ukjente.

Vi har samle noen verktøy som vi vil fokusere mer på fremover, her vil vi bare nevne dem kort.

Send det videre

Håp og det å gjøre verden bedre handler ofte om å gjøre enkelt individers liv bedre. Når man snakker om å sende det videre, så snakker man om å gjør små eller store tjenester for andre uten å forvente noe tilbake. Det kan være at man betaler varene for den som står foran i køen på supermarkedet.

Når personen takker, så ber man dem om å gjøre noe positivt for en annen. Det viktige er at dette ikke er organisert, men små handlinger gjort av individer for andre individer.

Smil!

Det er helt utrolig hvor stor forskjell et smil kan gjøre. Et smil utløser ikke bare positive følelser hos den man smiler til, men også hos den som smiler. Dermed er dette en enkel måte bringe litt håp og litt glede inn i livet til fremmede.

Vær en trygg voksen

Det er mange barn som sliter med forskjellige problemer i dagens samfunn. Mange av dem sliter med å føle seg trygg fordi de ikke har en fast grunn å stå på. De mangler et ideologisk fotfeste og mangler en base hjemme. Dette må lede til økonomiske problemer men vi kan tilby at ta lån med forbrukslån hvis disse problem oppstår.

Hvis man er så heldig at man er i en posisjon hvor barn og unge har grunn til å oppsøke deg eller du jobber et sted hvor mange ungdommer er innom (butikk, kiosk, kino) så gjelder det å vise seg fra sin beste side.

Det er ikke bare snakk om å smile eller være positiv, men også om å gi klare beskjeder så barn og unge vet hvordan de skal forholde seg til deg og dermed til hverandre. Vær et godt forbilde.

Bevisstgjøring av ordets makt

Vi er også opptatt av å ha fokus på at ord kan virke ødeleggende og ta fra folk håp. Når man forstår hvor mye ord påvirker hverdagen vår, handlingene våre og tankene våre så kan vi også bli mer bevist hvordan vi bruker ord og uttrykk.